Toekomstvisie

Onze toekomstvisie

Het woningtekort in Nederland blijft oplopen. Met name voor starters en ouderen is het vinden van een betaalbare woning niet vanzelfsprekend.

De toekomst van onze gebouwde omgeving is bemoedigend. Er zijn steeds meer mogelijkheden om bestaande bouw te verduurzamen en nieuwbouw duurzaam te realiseren. De Cornelis Huygens Vastgoedgroep zet hier vol op in. We snappen dat duurzaamheid verder reikt dan alleen ons energievraagstuk. We hebben oog voor de omgeving, de ruimtelijke kwaliteit en een gezonde natuurinclusieve leefomgeving.

We zien genoeg kansen en mogelijkheden. In oude kantoorpanden en leegstaand religieus, industrieel of cultureel erfgoed kunnen moderne en betaalbare woningen worden gerealiseerd, in veel gevallen zelfs in combinatie met zorgvastgoed, zoals een gezondheidscentrum of zorgunit.

De energietransitie en de schaarste in de bouwsector dwingen ons op een andere manier te kijken naar de manier waarop we bouwen en wonen. De Cornelis Huygens Vastgoedgroep maakt zoveel als mogelijk gebruik van de nieuwste innovaties bij zowel herontwikkelings-, transformatie- als nieuwbouwprojecten. Met slimme huizen, ecologische zonnevelden of een modulair bouwsysteem als Modulure bouwen we niet alleen aan vandaag, maar ook aan de wereld van morgen.

ext-bnr09-12
banner-Kop-van-t-Zand-500x500
DSC_4813
slider-1