Inloopbijeenkomst Kloostertuin Schijndel

De inloopbijeenkomst voor de omwonenden van de Kloostertuin in Schijndel was goed bezocht. Het voormalige Sint-Jozefklooster werd tussen 2017 en 2018 omgebouwd tot appartementen, geschikt voor bewoners met een (toekomstige) zorgvraag. In eerste instantie werden alle appartementen door de Congregatie Zusters van Liefde in gebruik genomen. Nu de congregatie is afgenomen, worden de leegstaande woningen verhuurd aan mensen buiten de congregatie, wat de parkeerdruk zal vergroten.

Volgens het geldende bestemmingsplan moeten er in de komende jaren maximaal 140 parkeerplaatsen in de kloostertuin worden aangelegd. Zowel de gemeente Meierijstad als de eigenaar zijn van mening dat deze parkeerplaatsen aan het zicht moeten worden onttrokken. Dit kan alleen worden gerealiseerd door bebouwing toe te voegen aan de kloostertuin.

Er is een schetsplan gemaakt voor deze bebouwing, waarin een gezondheidscentrum en 23 appartementen zijn opgenomen. De parkeerplaatsen zullen zich bevinden in een halfverdiepte parkeerlaag, waarbij gebruik wordt gemaakt van het hoogteverschil tussen het klooster en de kloostertuin.

Op maandag 15 mei vond er een bijeenkomst plaats in Dorpscentrum De Schakel als onderdeel van de omgevingsdialoog. Ongeveer zestig geïnteresseerden hebben de plannen bekeken, vragen gesteld en suggesties gedaan. Het was een waardevolle bijeenkomst met veel bruikbare input. In de komende periode zal deze input worden meegenomen bij de verdere planvorming en het overleg met de gemeente Meierijstad.