Groen licht voor Donkade

De Raad van State heeft 13 februari het beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Daarmee is de gerechtelijke procedure ten einde en het bestemmingplan, dat voorziet in de realisatie van maximaal 23 woningen op de Heuvel 15 in Dongen, onherroepelijk geworden.

Op 8 maart 2018 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Heuvel 15 vast. Dit bestemmingsplan voorziet in de verbouw van de voormalige leerlooierij tot woningen en de bouw van grondgebonden woningen op het aangrenzend terrein. Tegen het vaststellingsbesluit was door een omwonende beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op 13 februari 2019 heeft de Raad van State het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. De Raad van State is van oordeel dat de gemeenteraad alle betrokken belangen goed en zorgvuldig heeft afgewogen. De nieuwe invulling wordt door de Raad van State beschouwd als minder belastend voor de omgeving vanwege de wijziging van bedrijfs- naar woonbestemming.

Cornelis Huygens Projectontwikkeling hoopt dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van het monument snel wordt verleend, zodat ze dit najaar met de restauratie van de voormalige Leerlooierij kan starten.

Wethouder Bea van Beers (Ruimtelijke ontwikkeling): “De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de ontwikkeling een passende invulling is voor deze locatie. Hierdoor kan, met respect voor de omgeving, een bijzonder rijksmonument voor Dongen worden behouden en kan nieuwbouw worden toegevoegd.”