Enthousiaste Kick-off Multi-project TU/e op de Kop van ‘t Zand!


Maandag 6 februari is het Multi-project van de Technische Universiteit Eindhoven op de Kop van ’t Zand van start gegaan. In de hal van het monumentale fabrieksgebouw op de planlocatie kwamen de studenten van de TU/e bij elkaar voor de Kick-off-meeting. Na een welkomstwoord en korte presentatie van het plangebied door opdrachtgever Cornelis Huygens Projectontwikkeling, werd door de begeleiding van de TU/e de opdracht om multi disciplinair samen te werken nader uitgelegd. Door verschillende groepen, samengesteld uit een mix van de verschillende vakgebieden binnen de Bouwkunde-studie (o.a. architectuur, stedenbouw, constructief ontwerpen en bouwfysica), wordt een compleet plan uitgewerkt voor de Kop van ’t Zand. Dit alles zal plaatshebben onder de inspirerende supervisie van Liesbeth van der Pol, eigenaar van DOK-Architecten en voormalig Rijksbouwmeester. De uiteindelijke plannen, voor een 24/7 bruisende plek, waar wonen, horeca, leisure en hiermee samenhangende retail in een unieke mix met elkaar verbonden zijn, zullen deze zomer aan diverse stakeholders worden gepresenteerd. De gemeente ’s-Hertogenbosch, omwonenden en andere belanghebbenden zijn dan in de mogelijkheid om alle do’s and don’ts aan te geven voor de verschillende elementen in de plannen. Voor ons belangrijke ingrediënten voor het opstellen van een Masterplan met draagvlak. En voor de studenten is deze manier van samenwerken een ultieme kans om kennis te maken met de realiteit van een binnenstedelijke herontwikkeling. We zijn enorm benieuwd naar de resultaten! Veel succes!